Historie klubu

Historické fotografie

Raketové modelářství u nás vzniklo jako nejmladší odvětví modelářské odbornosti v šedesátých letech po zahájení výzkumných letů do vesmíru, zejména pak po úspěšném prvním letu člověka do vesmíru ruského kosmonauta Jurie Alexejeviče Gagarina 12.4.1961. Tato událost nejvíce ovlivnila zájem o raketové modely, moci napodobit dobývání vesmíru, alespoň pomocí malých modelů kosmických nosičů, meteorologických, výzkumných a nebo bojových raket.

První klub zabývajícím se raketomodelářstvím vzniknul na Slovensku v Dubnici nad Váhom v roce 1964 zásluhou tehdejšího ZVS Dubnica, kde také vyrobili první bezpečné a spolehlivé raketové motorky pro modeláře, které se pak hojně používaly a dodnes používají v raketovém modelářství. První oficiální Mistrovství Československa se konalo v roce 1965 v Brně. Z počátku se létaly pouze klasické kategorie s brzdícím návratným zařízením, padák a streamer. Později se přidaly kategorie maket a jiné speciální modely s raketovým pohonem.

Střediska s odborností raketových modelářů se jako první vytvořila v Dubnici nad Váhom, Pardubicích, Praze, Ostravě, Hradci Králové, Vyškově a v Ústí nad Labem.

Raketomodelářský klub Dubnica nad Váhom založil tradici mezinárodních soutěží Dubnický máj, které se později staly Mistrovstvím Evropy a zúčastňovala se ho družstva Polska, Bulharska, Rumunska, Jugoslávie, Anglie a Československa. V roce 1972 se v Jugoslavii konalo první Mistrovství světa a skončilo velkým úspěchem československých modelářů v nejnáročnější kategorii maket. Otakar Šaffek z Prahy získal první titul Mistra světa, Karel Urban byl druhý a Jaroslav Diviš čtvrtý.

V prosinci 1970 byl založen v Adamově Raketomodelářský klub Adast Adamov, který položil základy raketového modelářství v jihomoravském kraji. Mezi prvními zakládajícími členy byli ing. Horáček, ing. Pazour ing. Zahradníček a další, kteří později rozvíjeli modelářskou činnost mezi mládeží v zájmových kroužcích. V těchto kroužcích vyrostly modelářské osobnosti, které se prosadily jak na domácích soutěžích tak i na Mistrovství světa a Evropy. Zde vynikli bratři Horáčkové Petr a Pavel, kteří se prosadili na mezinárodních soutěžích zejména v kategoriích S7- makety. Na Mistrovství světa v roce 1974 ve slovenské Dubnici skončil Petr Horáček na třetím místě. Mnozí z nich jsou na listinách světových rekordů v jednotlivých kategoriích. Úspěšně si na domácích soutěžích vedli také Marcel Hurta, Martin Michalík, Petr Frank, Ivo Pazour, Petr Pazour a mnozí další, kteří se stali několikrát Mistry Československa. Dodnes pracují raketoví modeláři s podklady na makety kategorie S7 jako je Sojuz nebo Sonda, které zpracoval do všech detailů ing. Miroslav Horáček a tak obohatil sortiment podkladů na makety.

Na Raketomodelářský klub Adast Adamov úspěšně navázal nově založený klub s raketomodelářským zaměřením v Letovicích. Stalo se tak v roce 1975 za přispění a materiální pomoci ing. Miroslava Horáčka. Mezi zakládajícími členy RMK Letovice byli Jiří Kašpar, Jaroslav Štěpánek, Zdeněk Kvasnička, Rudolf Dvořák a mnozí další členové tehdejšího Svazarmu. Počínaje rokem 1975 se v Letovicích pravidelně konaly soutěže každý rok. Už po třech letech vzniku klubu se v Letovicích uskutečnila první významná soutěž a to Mistrovství České republiky ve spolupráci s RMK Adast Adamov. V roce 1985 to pak bylo Mistrovství České republiky žáků. Od roku 1981 se v reprezentaci pravidelně prosazoval Jaroslav Štěpánek a zúčastňoval se Mistrovství Evropy a světa. Na prvním Mistrovství světa byl už v roce 1983 v Polsku. Za velmi dobré výkony obdržel titul Mistr sportu. Klub velmi dobře reprezentovali mnozí závodníci. Milan Kučka se prosadil na Mistrovství České republiky v kategorii S7 makety, Jaroslav Cihla a Zdeněk Štěrba, Václav Richter si dobře vedli v klasických kategoriích. Klub se věnuje také mládeži v Domě dětí a mládeže v Letovicích a vychoval několik generací vynikajících žáků, kteří významně obohatili špičku mládežnického raketového modelářství. Zde byli mezi nejlepšími Lubomír Brožek, David Řeháček, Milan a Aleš Mazourkovi, Zdeněk Kopečný , Miloš Buš, Tomáš Oujezdský, Martin Coufal a mnozí jiní.

Po roce 1989 pokračoval klub v nezměněné sestavě, jen se do činnosti promítly změny v naší společnosti. Mnozí členové se dále nemohli věnovat tomuto finančně a časově náročnému koníčku z důvodů změny zaměstnání nebo začali sami podnikat a ztěží si našli volnou chvilku na modelaření a nebo aktivní účast na špičkových soutěžích. Také financování činnosti modelářů bylo omezeno téměř na minimum a mnozí reprezentanti si musí část nákladů hradit sami. Celkově došlo v modelářství k úbytku členů ve všech odvětvích nejen v raketovém modelářství. Klub nemá vlastní prostory na schůzky využívá prostory DDM Letovice a na soutěže si pronajímá plochy převážně u soukromých osob, případně od družstva Ledeko Letovice. Velmi dobře spolupracuje s Leteckým klubem Letovice kde se konají menší soutěže klubového charakteru.

V roce 1992 zanikl Raketomodelářský klub Adast Adamov a aktivní členové přešli do RMK Letovice, mezi jinými Pavel Horáček, ing. Bohumil Pazour, Dagmar Pazourová, Petr Pazour, kde navázali na dosavadní činnost.

Od roku 1995 má klub právní subjektivitu a hospodaří tedy samostatně. V reprezentaci zůstává Jaroslav Štěpánek, který na Mistrovství světa v Praze v roce 2002 skončil na pátém místě. O dva roky později v polském Deblinu se umístil jako nejlepší z družstva České republiky s maketou francouzské nosné rakety Ariane L01 na pěkném osmém místě. Na Mistrovství České republiky v roce 2004 se stal Mistrem ČR v kategorii S7 a zvítězil v soutěži Světového poháru v Krupce. Mistrem České republiky v kategorii S3 byl také v roce 1999 Petr Pazour. S pěknou maketou Sojuz kategorie S7 pak zvítězil na MČR v Krupce i v roce 2002.

V klubu RMK Letovice působí také dva mezinárodní rozhodčí ing. Bohumil Pazour a Jiří Kašpar, kteří rozhodovali na významných soutěžích Evropy a světa jako rozhodčí – bodovač. Zástupci jednotlivých raketomodelářských klubů jihomoravského kraje se také pravidelně scházejí několikrát do roka na schůzkách na kterých koordinují činnost v klubech a připravují společně kalendář soutěží. Jsou to členové klubů z Brna, Bučovic, Třebíče a dříve Rajhradu.

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Letovice pak jsou pořádány soutěže pro žáky oblasti Jižní Morava nebo okresu Blansko a také veřejné soutěže s různým zaměřením pro všechny závodníky. Specialitou letovického klubu je soutěž nazvaná Dlouhý streamer, určená spíše pro seniory, kde se hodnotí délka streameru (brzdící stužky). Modely nelétají daleko a hodnotí se i případné přistání modelu kteroukoliv částí u starovací rampy. Pánové nemusejí za svými modely běhat jako za mlada a je více času na životní témata na která není na běžných soutěžích čas.

Spolupráce s DDM Letovice trvá více jak třicet let. V současné době má klub dvacet členů a v kroužku mladých raketových modelářů DDM Letovice je šest žáků.

V roce 2005 oslavil Raketomodelářský klub Letostroj Letovice 30. výročí trvání velkou dvoudenní soutěží na letišti ve spolupráci Leteckým klubem Letovice, která se konala v červenci. Zde modeláři soutěžili v kategorii polomaket S7 a v kategorii Dlouhý streamer jak juniorech tak i v seniorech přes padesát let.

V září 2005 se konala výstava modelů v Městské kulturním středisku, na které se podíleli modeláři klubů jihomoravského kraje z Vyškova , Brna a Třebíče. Souběžně s touto výstavou se konala také výstava Svazu letců ČR „Československý zahraniční odboj ve II. světové válce a osvobození Československa v roce 1945. O obě akce byl velký zájem veřejnosti.

V čele klubu stál po celou dobu trvání jako předseda Jiří Kašpar.V úspěšné práci jej podporovali zejména členové výboru Libor Brožek, Rudolf Dvořák, Jaroslav Štěpánek, Jaroslav Cihla a další.