Školení členů RMK

V sobotu 19.3.2016 se od 9.00 do 13.00 uskutečnilo školení mládeže a ostatních členů RMK Letovice. Konalo se v Letokruhu Letovice (dříve DDM) a zúčastnilo se deset členů klubu. Na pořadu byla výměna zkušeností při zhotovení raketových modelů, nové postupy, technologie a materiály. Členové byli také seznámeni se změnami pravidel FAI!

Poděkování patří všem zúčastněným, zejména panu Milanovi Kučkovi, který zasvěceně přednášel o novinkách v materiálech a při laminování a zhotovení maket kategorie S7!

Školení členů Školení členů