Poděkování

Děkuji všem, kteří svou účastí, nebo vzpomínkou uctili památku našeho kamaráda Zdeňka Štěrbu, který nás tak nečekaně opustil!

za RMK Letovice Jirka Kašpar