Oznámení

Přátelé!

S velkou lítostí vám oznamuji, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen pan ing. Bohumil Pazour ve věku 93 let! Byl jedním ze zakládajících členů raketového modelářství v Československu, začínal v Dubnici nad Váhom už po roce 1965, kde se také podílel na vývoji a produkci prvních sériově vyráběných raketových motorků. Zúčastňoval se prvních evropských a světových šampionátů kde získal několik medailí. Později se aktivně věnoval mládeži v Adamově a stal se také mezinárodním rozhodčím maket S5 a S7. Po roce 1990, kdy zanikl RMK Adamov přešel do našeho klubu RMK Letovice. Zde se aktivně podílel na činnosti klubu, ještě nedávno soutěžil a pomáhal i při přípravě Světového poháru v Letovicích 2014. Jako ocenění za jeho dlouholetou práci v modelářství byl v roce 2012 přijat do "Síně slávy" raketových modelářů ČR. Prosím uctěte jeho památku vzpomínkou!

Jiří Kašpar RMK Letovice

Bohumil Pazour