Blahopřání Petru Pazourovi

Vše nejlepší k významnému životnímu jubileu „50“ přejí členové klubu RMK Letovice a přátelé modeláři!

Petr Pazour