Blahopřání

Přátelé! Náš člen a přítel Petr Pazour oslavil krásné jubileum 55 let! Jménem členů klubu RMK Letovice Petrovi přeji vše nejlepší, hlavně zdraví v této nelehké době a hodně úspěchů v dalším životě!

Jiří Kašpar

Petr Pazour