Blahopřání

V měsíci březnu se dožil významného životního jubilea 75 let, pan Pavel Čermák. Gratulujeme!

Pavel Čermák a Pavel Horáček

Pavel Čermák (vlevo) a Pavel Horáček