Blahopřání

Milan Hodáč se dožívá významného životního jubilea 85. Za náš klub RMK Letovice a všechny přátele přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. Děkujeme za dlouholetou práci pro klub a modeláře!

Jiří Kašpar

Milan Hodáč