Blahopřání

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea člen a dlouholetý místopředseda RMK Letovice pan Libor Brožek. Za dlouholetou spolupráci děkujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví.

Libor Brožek