Blahopřání

V měsíci prosinci oslavuje své významné životní jubileum 75 let předseda RMK Letovice, pan Jiří Kašpar. Všechno nejlepší do dalších let přejí členové klubu a přátelé modeláři.

Jiří Kašpar