Blahopřání

Dlouholetý člen Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice, ing. Bohumil Pazour se dožívá úctyhodného věku 85 let!

Byl jedním ze zakládajících členů tohoto modelářského sportu, velkou část svého volného času věnoval mládeži, nejprve v Dubnici nad Váhom a později v Adamově. Podílel se na vývoji prvních raketových motorků. Dlouhá léta působil jako mezinárodní rozhodčí-bodovač kategorie S7.

Ještě nyní se aktivně podílí na práci klubu. Za jeho celoživotní skvělou práci pro modeláře děkujeme a do dalších let přejeme ještě hodně zdraví mnoho pěkných chvil se svými blízkými!

Za Radu KRaM a všechny modeláře přeje Jiří Kašpar

Bohumil Pazour