Blahopřání

Přátelé! Dnes se dožívá úctyhodného věku 92 let pan ing. Bohumil Pazour, člen RMK Letovice! Jménem vás všech mu přeji vše nejlepší, zdraví a pohodu do dalších let! Děkujeme za vše co pro modelářství a náš klub vykonal!

Jiří Kašpar

Ing. Bohumil Pazour