Blahopřání

Přátelé! Dnes oslavil krásné a významné životní jubileum "devadesát" pan ing. Bohumil Pazour. Všechno nejlepší do dalších let a hlavně zdraví přejí členové RMK Letovice a přátelé modeláři.

Bohumil Pazour Bohumil Pazour