Blahopřání

V měsíci červnu se dožívá významného životního jubilea 75 let pan Antonín Bruštík. Vše nejlepší a pevnější zdraví přejí členové klubu, přátelé z letiště LKL a letovičtí modeláři.

Antonin Brustik